Kallskänka

(minst 3år ute på fältet)

I samråd med köksmästare och annan personal på plats rodda det vanligaste kalla och varma förrätterna, desserter och enklare bakning.

Bistår resten av köket med hjälp vid behov och möjlighet.