Servis, ala carte’

Tar egen station, hanterar bordsbeställning och hålla flera bord rullande samtidigt.

Svensk- 0ch/eller engelsktalande

Minst 20år