Konditor

Denna position tillsätter vi efter vi gjort en behovsanalys och kravspecifikation upprättats.

Väl insatt i yrket som konditor, förstår och kan utveckla recept, jobbar med olika, nya som gamla tekniker på området, oftast vidareutbildad efter restaurangskola.