ALLMÄN SEKRETESSPOLICY Säsongare AB

När du använder våra tjänster litar du på informationen. Denna sekretesspolicy är avsedd att hjälpa dig att förstå vilka data vi samlar in, varför samlar vi in det och vad vi gör med det. När du delar information med oss kan vi göra våra tjänster ännu bättre för dig. Vi kan till exempel visa mer relevanta sökresultat och annonser, hjälpa dig att ansluta till människor eller göra delning med andra snabbare och enklare. När du använder våra tjänster vill vi att du är tydlig hur vi använder information och hur du kan skydda din integritet. Det här är viktigt; Vi hoppas att du tar tid att läsa den noggrant. Kom ihåg att du kan hitta kontroller för att hantera din information och skydda din integritet och säkerhet. Vi har försökt att hålla det så enkelt som möjligt.

RÄTT TILL ÅTKOMST, KORRIGERA OCH RADERA DATA OCH MOTSÄTTA SIG DATABEHANDLING

Våra kunder har rätt att få tillgång till, korrigera och ta bort personuppgifter som rör dem och motsätta sig behandlingen av sådan information, genom att när som helst adressera en skriftlig förfrågan. Företaget gör sitt yttersta för att införa lämpliga försiktighetsåtgärder för att skydda personuppgifternas integritet och integritet och för att förhindra att det ändras, skadas, förstörs eller öppnas av obehöriga tredje parter. Bolaget kontrollerar emellertid inte varje risk i samband med användningen av Internet och varnar därför webbplatsanvändarna om de potentiella riskerna som är inblandade i användningen och användningen av Internet. Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser eller andra internetkällor. Eftersom bolaget inte kan kontrollera dessa webbplatser och externa källor kan företaget inte hållas ansvarigt för tillhandahållandet eller visning av dessa webbplatser och externa källor och får inte hållas ansvarig för innehållet, annonseringen, produkterna, tjänsterna eller annat material tillgänglig på eller från dessa webbplatser eller externa källor.

 

FÖRVALTNING AV PERSONUPPGIFTER

Om du får reklam eller e-postmeddelanden från oss och vill avbryta kan du göra det genom att följa anvisningarna i det meddelandet. Du kan mejla (info@sasongare.se) om du vill bli borttagen från ytterligare mejl, sms, telefonsamtal. Detta gäller inte obligatorisk tjänstekommunikation som ingår i vissa affärstjänster

INFORMATION VI SAMLAR IN

Vi samlar data för att fungera effektivt och ger dig de bästa erfarenheterna med våra tjänster.

HUR VI ANVÄNDER DIN INFORMATION

Vi använder data som vi samlar in för tre grundläggande ändamål: att driva vår verksamhet och tillhandahålla (inklusive att förbättra och anpassa) de tjänster vi erbjuder, för att skicka kommunikation, inklusive reklamkampanjer, och att visa annonsering.

DELA DIN INFORMATION

Vi delar dina personuppgifter med ditt samtycke eller som nödvändigt för att slutföra en transaktion eller tillhandahålla någon tjänst du har begärt eller auktoriserat. Vi delar till exempel ditt innehåll med tredje part när du berättar för oss att göra det. När du tillhandahåller betalningsdata för att göra ett köp, delar vi betalningsdata med banker och andra enheter som behandlar betalningstransaktioner eller tillhandahåller andra finansiella tjänster och för bedrägeribekämpning och minskning av kreditrisken. Vi delar också personuppgifter med säljare eller agenter som arbetar på våra vägnar för de syften som beskrivs i detta uttalande. Företag som vi har anställt för att hjälpa till med att skydda och säkra våra system och tjänster kan till exempel ha tillgång till personuppgifter för att kunna tillhandahålla dessa funktioner. I sådana fall måste dessa företag följa våra datasekretess och säkerhetskrav och får inte använda personuppgifter som de mottar från oss för något annat ändamål. Vi kan också avslöja personuppgifter som en del av en företagsaffär som en fusion eller försäljning av tillgångar eller vid en polisanmälan.